Verzekering

Hieronder kan u de verzekeringspapieren vinden bij een sportongeval.
Meer info over de verzekering kan u nalezen onder deze link.
Indien u deze papieren nodig heeft of wenst in te vullen, dient u zeker onze secretaris hiervan binnen de 24 uur na het ongeval op de hoogte te brengen aangezien deze papieren binnen de acht kalenderdagen bij de zwemfederatie moeten zijn.

Verzekeringspapieren
Verzekeringspolis N.V. Arena (pdf)
Aangifteformulier N.V. Arena (pdf)