Privacybeleid

Inleiding

Welkom bij KHZS. Wij nemen uw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor het functioneren van onze sportvereniging, zoals:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer, teamindeling, trainings- en wedstrijddeelnames.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Direct van u: Wanneer u zich aanmeldt als lid, zich inschrijft voor een evenement of contact met ons opneemt.
 • Automatisch: Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie: Om uw lidmaatschap te beheren en u op de hoogte te houden van verenigingsactiviteiten.
 • Communicatie: Om u te informeren over trainingen, wedstrijden en evenementen.
 • Financiële administratie: Voor het innen van contributies en andere betalingen.
 • Organisatie van evenementen: Voor de planning en organisatie van sportieve evenementen en wedstrijden.

Hoe delen we uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij:

 • Noodzakelijk voor de dienstverlening: Zoals het delen van gegevens met trainers en teamleiders voor de organisatie van trainingen en wedstrijden.
 • Wettelijke verplichting: Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties of toezichthouders.
 • Met uw toestemming: In alle andere gevallen zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat wij uw gegevens delen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang. Dit omvat zowel technische als organisatorische maatregelen, zoals het gebruik van beveiligde servers en toegangscontrole.

Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw gegevens: U kunt opvragen welke gegevens wij van u hebben.
 • Correctie van uw gegevens: U kunt onjuiste of onvolledige gegevens laten corrigeren.
 • Verwijdering van uw gegevens: U kunt verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.
 • Bezwaar te maken: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.

Wijzigingen in het privacybeleid

KHZS behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wij zullen belangrijke wijzigingen op onze website publiceren en, indien van toepassing, per e-mail aan u mededelen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op [datum van laatste update].