Portretrecht

Tijdens activiteiten van de zwemclub of activiteiten waaraan wij als club deelnemen, kunnen foto’s genomen worden waarop uw kinderen kunnen te zien zijn. Deelname aan deze activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan onze club om deze beelden op onze website te plaatsen. Indien u dit liever niet wenst, maar toch graag wil deelnemen aan de activiteiten, gelieve zich dan even te wenden tot de verantwoordelijken van de zwemschool (Bart of Jolien).