PACO-wedstrijden

Ieder jaar gaan we met onze zwemschool naar enkele Paco zwemfeesten.

Wat houdt dit in?


Paco zwemfeesten zijn wedstrijden waarop kinderen kunnen tonen aan trainers, ouders, oma, opa … wat ze kunnen en geleerd hebben. Op een speelse, leuke manier kan ieder kind kennis maken met het zwemmen van wedstrijden. Ieder kind wordt op deze wedstrijden beloond voor hun deelname. Verschillende zwemclubs organiseren in samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie deze kindvriendelijke zwemwedstrijden. De Olympische gedachte “Meedoen is belangrijker dan winnen!” staat hierin centraal.

 

Wanneer kan je hieraan deelnemen?

Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar zonder een vergunning (dus kinderen uit onze zwemschool) kunnen hieraan deelnemen. Onze verantwoordelijken en trainers opteren er echter voor meestal kinderen vanaf groep 3 te laten deelnemen aan deze wedstrijden. Kinderen van groep 1 en 2 mogen dit ook, maar zullen voor een beperkter aantal wedstrijden uitgenodigd worden.

Kinderen zullen brieven ontvangen (en per mail) voor een deelname aan wedstrijden. Hierop zal telkens alle nodige informatie vermeld worden. We respecteren telkens de uiterste inschrijfdatum vermeld op de uitnodigingsbrief. Hou deze dus zeker en vast in het oog. Laattijdig inschrijven, is niet deelnemen aan de wedstrijd.

Dag van de wedstrijd

Maak samen met je ouders je zwemzak klaar, zodat je zeker alles mee hebt wat je nodig hebt:

  • Handdoek en eventueel een reservehanddoek
  • Zwembroek / badpak
  • Zwembril
  • T-shirt (en short)
  • Slippers
  • Badmuts ontvangen ze van ons voor de wedstrijd, dient terug bezorgd te worden na afloop van de wedstrijd
  • Drinken en eventueel een koekje (geen snoep)
  • Je goede humeur en veel zin om te zwemmen !

Zorg dat je altijd op tijd aanwezig bent en je aanmeld bij de verantwoordelijke trainer/trainster ter plaatse aanwezig. Indien je toch niet aanwezig kan zijn, gelieve de verantwoordelijke te verwittigen. Gedurende de wedstrijd blijven de kinderen bij de aanwezige trainers, zij staan in voor de begeleiding. Indien ze even naar de wc of naar mama/papa willen, moeten ze dit vragen aan de trainers. Zo kunnen de trainers overzicht bewaren over de kinderen en het verloop van de wedstrijd zodat elk kind tijdig aan zijn start staat.

Op het einde van de wedstrijd zal elke zwemmer/zwemster een medaille ontvangen. Moesten er toch kinderen vroeger naar huis gaan, moeten ze dit steeds laten weten aan de trainer/trainster.

Eigen Paco-zwemfeest

Jaarlijks organiseren we ook in Hasselt een Paco-zwemfeest. Hier zal iedere zwemmer/zwemster een uitnodiging voor ontvangen. Ook doen we dan graag beroep op ouders die bereid zijn een handje te helpen om deze wedstrijd in goede banen te helpen leiden. Noteer alvast zondag 18 maart 2018 in jullie agenda voor het Paco zwemfeest in Hasselt!

Voor meer informatie kan je altijd terecht op de Paco website: http://www.zwemfed.be/splashweb/