Lidgeld

Lidgeld voor iedere zwemmer/zwemster wordt gevraagd betaald te worden voor aanvang van het nieuwe zwemseizoen, dit meer bepaald tegen begin – midden juli. Deze lidgelden zijn geldig voor het ganse zwemseizoen (september tot juni). Het lidgeld voor de zwemschool (groepen 1 – 6) bedraagt €175. Voor Pré-competitiezwemmers (1 en 2) ligt dit iets hoger (wordt gecommuniceerd aan de ouders). Het lidgeld dient betaald te worden op het gecommuniceerde rekeningnummer met vermelding van de naam en voornaam van de zwemmer/zwemster. In geval van meerdere kinderen, dient dit voor ieder kind apart betaald te worden. Leden die de club in de loop van het jaar verlaten, kunnen hun lidgeld niet terugvorderen.

Voor kinderen die in de loop van het jaar worden uitgenodigd in te stappen in onze zwemschool, wordt het lidgeld aangepast aan de nog resterende maanden om te zwemmen (zie huishoudelijk reglement).

Het betalen van het lidgeld omvat verschillende kosten: ingang tot het zwembad, begeleiding en toezicht in het zwembad, verzekering, verplichte bijdragen aan de Vlaamse Zwemfederatie en eventuele deelname aan Paco zwemfeesten.