Jeugdfonds

 

 

Elk jaar beoordeelt de Vlaamse Zwemfederatie de jeugdwerking van de zwemclub. Dit is een initiatief in samenwerking met Bloso en de Vlaamse Gemeenschap. Heel wat criteria worden in rekening gebracht bij deze beoordeling (doelstellingen, lessenaanbod, gediplomeerde trainers, bijscholingen, deelname en organisatie Paco zwemfeest …). Dit wordt gedaan met het oog op kwaliteitsverbetering en toename van sportparticipatie bij jeugdleden. Afgelopen 2 jaar behaalden we reeds een zilveren druppel. Alsook dit jaar behaalde onze zwemclub de zilveren druppel ! Een mooi resultaat voor een leuke werking binnen de club en een bewijs dat onze inspanningen op een hoog peil blijven!

Voor meer informatie hierover kan je altijd terecht op de volgende website : http://www.zwemfed.be/jeugdfonds