Praktische info Zomercircuit Hasselt 11/07/21

Zondag gaat de 4de wedstrijd van het Zomercircuit door in Hasselt.

Even beknopt wat praktische info:

Voormiddag

Inzwemmen: 9u00
Juryvergadering: 9u00 (beslissing van de VSC voor een uitgebreide juryvergadering)
Start wedstrijd: 10u00

Namiddag:

Inzwemmen: 13u00
Juryvergadering: 13u00
Start wedstrijd: 14u00

Inzwemmen:

Zie het bijgevoegde inzwemschema

 

Kleedkamers + sportzaal:

Het omkleden gebeurt in de groepscabines van de club of in de kleedkamer van de sportzaal.  Omwille van de geldende maatregelen hebben we geprobeerd om de clubs zo veel mogelijk over de beschikbare ruimte te verspreiden.

Zowel in de groepskleedkamers als in de sportzaal mogen bedjes geplaatst worden om te rusten.

1: DBT meisjes
2: DBT jongens
4: STZC meisjes
6: ZWIM jongens
8: LWB jongens

11: DMB meisjes
12: DMB meisjes
13: DMB jongens
14: DMB jongens
16: HZS meisjes
17: HZS jongens

Sportzaal: GZVN

Loszwemmen:

Wij hebben de toestemming gekregen om de zwemmers de gelegenheid te geven om los te zwemmen gedurende de wedstrijd in het voormiddag en namiddag gedeelte. Dit los zwemmen zal telkens  per 3 reeksen plaatsvinden.

Praktisch: De zwemmers v/d eerste reeks en de 2de reeks begeven zich hiervoor onmiddellijk na hun wedstrijd via de zone tussen baan 8 v/h competitiebad en baan 1 v/h loszwembad naar de keerpunt zijde v/h loszwembad om daar het los zwemmen te starten. De zwemmers v/d 3de reeks blijven na hun wedstrijd in het competitiebad. Onmiddellijk na de aankomst van de laatste zwemmer krijgen zij nog een 5-tal minuten om los te zwemmen in dit competitiebad. Na deze 5 minuten zullen de zwemmers van de volgende reeks starten. De zwemmers uit het competitiebad begeven zich via de aangeduide looproute naar hun toegewezen kleedkamers of turnzaal. De zwemmers die los gezwommen hebben in het loszwembad verlaten dit zwembad langs de keerpuntzijde en kunnen via de zone tussen baan 1 (loszwembad) en baan 8 (competitie zwembad) de looproute vervolgen naar hun respectievelijke kleedkamers.

Opmerking:  Gedurende deze 5 minuten kunnen de zwemmers voor de volgende reeksen reeds opgeroepen worden.

 

Praktische informatie
grondplan 2  
Programma deel 3
Programma deel 4
Corona draaiboek versie 2
Inzwemschema

PK dag 3 te Genk

1. UURREGELING:
Inzwemmen voormiddag:
– inzwemmen dames van 8h tot 8h25
– inzwemmen heren van 8h30 tot 8h55u.
– Juryvergadering om 8h15 (bureau hélemaal achteraan links in de inkomhal)
– start wedstrijd : 9h (einde omstreeks 12h)
Inzwemmen namiddag:
– inzwemmen heren van 13h tot 13h25
– inzwemmen dames van 13h30 tot 13h55
– Juryvergadering om 13h15 (bureau hélemaal achteraan links in de inkomhal)
– start wedstrijd: 14h u. (einde omstreeks 17h)

Startlijsten: beschikbaar via http://www.vzfplim.be/wedstrijden.php
Er zijn maar een beperkt aantal programma’s beschikbaar aan de inkom !!! (1Eur/st).

2. ZWEMMERS

* De kleedkamers zijn bereikbaar via de schuifdeur rechts om de hoek in de inkomhal.
– GZVN: Groepskleedkamers 2 t.e.m. 7 op het gelijkvloers (achter de individuele kleedkamers voor de heren)
– DBT, HZS, LWB, OZV, ZDKB, ZCM, ZWIM, DMB: Groepskleedkamers 8 t.e.m. 15 in de kelder (te bereiken via de trap tussen individuele dames- en heren kleedkamers)
Er worden geen bedjes/matten toegelaten in de gangen tussen de kleedkamers. Wel in de kleedkamers en in het aanliggende duikerslokaal (achterin de keldergang)
* Vermijd tassen/rugzakken rond het zwembad, dit beperkt de zitplaatsen. Laat tassen/rugzakken in de kleedkamers aub !
* gelieve voor het inzwemmen te douchen
* er is geen oproepkamer
* de plaats van de verschillende teams zal aangegeven worden in de zwemhal. Er worden geen bedjes/matten toegelaten in het zwembad.

3. OFFICALS
* ’s ochtends mogen de boekjes afgegeven worden helemaal vooraan in de inkomhal.
* ’s namiddags mag je de boekjes afgeven aan de kassa voor de bezoekers (verder in de inkomhal)
* Omkleden kan in de individuele kleedkamers: Deze bereik je via de schuifdeur rechts vooraan in de inkomhal. Vraag bij het onthaal naar jullie armband voor een locker. Na de wedstrijd kan je die aan de schuifdeuren (in een plastic bak) terug kwijt. Stop de armband tijdens de dag niet in één of ander toestel, want dan kan je niet meer binnen.
Indien je enkel voormiddag fungeert: graag je bandje in de plastic bak gooien, zodat we de officials van de namiddag ook kunnen verder helpen
* Juryvergaderingen vinden plaats om 8h15 en 13h15 in het bureau hélemaal achteraan links in de inkomhal
* Officials die een ganse dag blijven, krijgen een broodje of hamburger (vraag je broodjesbon ’s ochtends bij afgeven boekje).
* Officials die een halve dag dienst doen, krijgen de andere daghelft gratis inkom.

4. TRAINERS EN AFGEVAARDIGDEN
* Onthaal (enveloppes) ’s ochtends heel vooraan in de inkom van het sportcentrum. De enveloppes zijn telkens samengesteld voor de ganse dag.
* De lijst van de afgevaardigden wordt ’s ochtends afgetekend bij het onthaal bij het afhalen van de enveloppes. ’s Namiddags moeten jullie opnieuw aftekenen, dit dient aan de jurytafel te gebeuren. Gelieve jullie vergunningnummer klaar te houden.
* Omkleden in het kleedkamergedeelte van de zwemmers.
* Het is enkel voor trainers/afgevaardigden (dus niet de zwemmers) toegelaten om kleine tassen/rugzakken mee te nemen in de zwemhal.

5. TOESCHOUWERS:
* onthaal achter in de inkomhal: kassa + consumptiebonnetjes (In de loop van de dag ook boven bonnen te koop).
* catering
– de verkoop op de tribune en in de inkomhal is ten voordele van de club: heerlijke belgede broodjes, hamburgers, dranken
– de cafetaria is niet open

ALGEMENE AFSPRAKEN
* VERPLICHT slippers/schoeisel te dragen in alle zones buiten zwemhal en kleedkamers (inkomhal, gangen, …)!
Wij treden tijdens de wedstrijddagen echt niet graag op als “politie-agent”, dus informeer jullie zwemmers aub vooraf grondig over deze verplichting !
* De trap van de tribune naar het zwembad mag door niemand gebruikt worden (niet door zwemmers/trainers/…, niet door publiek)
* Gelieve de inkomhal verder zo veel mogelijk vrij te houden!

Programma 27-10-2018 Genk

Wijziging huishoudelijk reglement competitieafdeling

De ouders en/of leden van de competitieafdeling waren afgelopen woensdag en zaterdag uitgenodigd
voor de jaarlijkse oudervergadering.  We willen jullie om te beginnen al danken voor de talrijke aanwezigheid.
Zoals in de vergadering gemeld was het hoofdpunt de wijziging in het huishoudelijk reglement van de competitieafdeling, en
vooral het sportieve luik.

We willen vragen dat iedereen, ook degenen die niet aanwezig konden zijn, dit reglement goed naleest.
De komende dagen zal een uitnodiging tot betaling verstuurd worden voor het lidgeld van het seizoen 2018-2019.

Met het betalen van het lidgeld verklaart men het nieuwe reglement gelezen en goedgekeurd te hebben.

Huishoudelijk reglement competitieafdeling KHZS versie 5 – 01.09.2018

Dit reglement zal ten allen tijde in te kijken zijn via de website onder Competitie > Documenten of te verkrijgen zijn bij het bestuur.

Oudervergadering competitiezwemmen

Op volgende dagen en uren wordt in de vergaderzaal van het zwembad, een oudervergadering georganiseerd i.v.m. de start van het nieuwe zwemseizoen, voor de groepen C, B en A.:
– Woensdagavond 12/09 direct na het einde v/d training vanaf 19u30;
– Zaterdagmorgen 15/09 eveneens direct na de ochtendtraining vanaf 9u.

De ouders kunnen één van beide dagen kiezen om aanwezig te zijn. De aanwezigheid van minimum één ouder is ten zeerste gewenst.

Wij willen u uitvoerig informeren over aangepaste regels in hoofdstuk “Sportief” v/h huishoudelijk reglement, dat met ingang van 1 oktober 2018, zal worden toegepast.

Deze aanpassing v/h huishoudelijk reglement, werd door het bestuur in haar vergadering van 29/08/2018, goedgekeurd.

De uitnodiging voor betaling van het lidgeld (factuur) van de competitie zwemmers zal u hierdoor later ontvangen (vanaf 17 september 2018).