Wijziging huishoudelijk reglement competitieafdeling

De ouders en/of leden van de competitieafdeling waren afgelopen woensdag en zaterdag uitgenodigd
voor de jaarlijkse oudervergadering.  We willen jullie om te beginnen al danken voor de talrijke aanwezigheid.
Zoals in de vergadering gemeld was het hoofdpunt de wijziging in het huishoudelijk reglement van de competitieafdeling, en
vooral het sportieve luik.

We willen vragen dat iedereen, ook degenen die niet aanwezig konden zijn, dit reglement goed naleest.
De komende dagen zal een uitnodiging tot betaling verstuurd worden voor het lidgeld van het seizoen 2018-2019.

Met het betalen van het lidgeld verklaart men het nieuwe reglement gelezen en goedgekeurd te hebben.

Huishoudelijk reglement competitieafdeling KHZS versie 5 – 01.09.2018

Dit reglement zal ten allen tijde in te kijken zijn via de website onder Competitie > Documenten of te verkrijgen zijn bij het bestuur.

Volg en like ons: