Oudervergadering competitiezwemmen

Op volgende dagen en uren wordt in de vergaderzaal van het zwembad, een oudervergadering georganiseerd i.v.m. de start van het nieuwe zwemseizoen, voor de groepen C, B en A.:
– Woensdagavond 12/09 direct na het einde v/d training vanaf 19u30;
– Zaterdagmorgen 15/09 eveneens direct na de ochtendtraining vanaf 9u.

De ouders kunnen één van beide dagen kiezen om aanwezig te zijn. De aanwezigheid van minimum één ouder is ten zeerste gewenst.

Wij willen u uitvoerig informeren over aangepaste regels in hoofdstuk “Sportief” v/h huishoudelijk reglement, dat met ingang van 1 oktober 2018, zal worden toegepast.

Deze aanpassing v/h huishoudelijk reglement, werd door het bestuur in haar vergadering van 29/08/2018, goedgekeurd.

De uitnodiging voor betaling van het lidgeld (factuur) van de competitie zwemmers zal u hierdoor later ontvangen (vanaf 17 september 2018).

Volg en like ons: